Том 1 (2013)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2013
PDF

Статті

I. Avanesova
PDF
4-7
M. Ajdarhanov
7-9
I. Anisimov
9-12
A. Arakelyan, E. Hartenyan
12-14
S. Asatriants, H. Ghuksyan
14-16
A. Salem
16-19
K. Balabanov, M. Trofymenko
PDF
19-22
E. Balaganskaja, M. Balashova
22-26
R. Balgozina
26-28
N. Baltachejeva
PDF
28-32
V. Barannik
PDF
32-38
G. Bardakova
PDF
39-41
S. Bessonova
PDF
41-42
S. Bila
PDF
43-46
A. Blinov
46-50
A. Boldak
50-53
V. Borichevskaja
53-56
V. Borshhevs'kyj, H. Prytula
PDF
56-60
І. Brajlovs'kyj
PDF
60-62
N. Budarina, M. Lytovchenko
PDF
62-66
T. Vasyl'civ, Z. Dobush
PDF
66-70
O. Volod'ko, L. Volod'ko
70-75
V. Voloshyn
PDF
75-78
V. Vorob'eva
78-80
S. Gavrylenko, M. Solod
PDF
80-83
O. Gavrish, V. Dergacheva
83-87
D. Gajdej
88-91
V. Gerasenko
91-96
V. Gerasenko
96-101
E. Gleb, E. Guk
101-104
V. Gonchar
PDF
104-107
R. Grabar
107-111
K. Gress
PDF
111-113
S. Gromenkova
113-116
Sh. Gusejnova
116-119
A. Deneva
120-123
L. Dmytrychenko
PDF
123-125
A. Duginec
125-129
N. Evchenko, R. Shehovcov
129-132
D. Zhukova
133-136
K. Zajceva
137-139
V. Zasadko
PDF
139-143
T. Zgljuj
143-147
V. Zova
PDF
147-152
N. Iljash
PDF
152-156
O. Iljash, M. Sitka
PDF
156-160
O. Kendjuhov, O. Bojenko
PDF
160-163
S. Kirsanov, E. Safonov
163-166
V. Klafas
PDF
166-169
A. Korol'
169-172
N. Kostenko
PDF
172-177
V. Kravchenko, A. Gudakov
177-180
R. Krusinskas, A. Lakstutiene, J. Stankeviciene
180-184
V. Kuchko
PDF
184-188
A. Lejn
PDF
188-191
Yang Liu
191-195
V. Leshhyshena
PDF
195-199
R. Lupak, N. Gunchak
PDF
199-202
Sjaomej Lju
202-205
A. Magidov
205-209
N. Makovskaja
209-212
Ju. Makogon
213-217
I. Marković
217-220
E. Martjakova
220-224
Ju. Migushhenko, Ju. Popovichenko
PDF
224-227
N. Mikula, V. Goblyk
PDF
227-231
G. Milovanović, G. Radisavljević
232-235
L. Myhajlova, A. Myhajlov
PDF
235-237
I. Morozova
238-241
G. Muzychenko
PDF
241-244
V. Muntijan
244-269
N. Muromec', O. Kirijenko
PDF
269-271
A. Nakaljuzhnyj
PDF
271-273
M. Nikitina, A. Rudnickij
273-277
O. Nikitina, O. Usatenko
277-280
D. Nowak
280-285
I. Ozturk
285-288
A. Omel'chenko
288-291
V. Omel'chenko, A.P. Omel'chenko
291-293
A. Ostapenko
293-296
I. Panteleeva
296-300
Ju. Parhomenko
PDF
300-303
V. Pekun
303-305
V. Pylypenko
PDF
305-309
Ju. Polshkov
309-313
A. Prokopenko
PDF
313-316
Z. Radvanovskij
316-318
O. Radica
PDF
318-321
N. Reznikova, M. Vidjakina
PDF
321-324
O. Ryabchyn
324-326
L. Samos'onok
PDF
326-331
O. Svidrak
PDF
331-335
L. Sytnyk, O. Fedotov
PDF
335-339
Dejun Song, Tong Zhou
339-343
N. Stezhko
PDF
343-347
Ju. Sysoj
347-350
A. Taranych
PDF
350-353
G. Turban
353-355
I. Uhanova
355-360
P. Farhadi
360-363
N. Fomichova, A. Veremejeva
PDF
363-368
K. Hazah
PDF
368-370
Rui Hua
370-373
I. Hadzhynov, G. Hadzhynova
PDF
373-376
Ju. Chentukov, O. Bulatova
PDF
377-379
G. Chernichenko, E. Chernoivanova
379-382
O. Chernoivanova
PDF
382-385
G. Chyzhykov
PDF
385-387
A. Shyshac'kyj
PDF
387-391
S. Shaburishvili, D. Sikharulidze
392-394
O. Shylec'
PDF
395-397
V. Shumak
397-400
Zh. Shumak
400-403
E. Shustova
403-405