Пошук


 
Номер Назва
 
Том 1 (2014) Феномен інфікування як прояв глобальної економічної залежності: проблема макроекономічного регулювання Анотація  PDF
O. Ivashchenko
 
Том 1 (2013) Трансформации мирового рынка нефти в условиях глобализации Анотація
A. Salem
 
Том 2 (2014) Післякризове регулювання валютного ринку України в контексті глобальних трансформаційних зрушень Анотація  PDF
V. Kucherenko
 
Том 1 (2014) Національні економічні системи в умовах глобалізації: переоцінка ролі держави Анотація
D. Zhukova
 
Том 2 (2014) Процес глобалізації: теоретичний і методологічний підходи до комплексної оцінки Анотація
T. Medvedkin, Yu. Kinchevskaya
 
Том 2 (2014) Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки країн Анотація  PDF
V. Koshelenko
 
Том 1 (2014) Аналіз впливу глобалізаційних криз на розвиток світового ринку хімічної продукції Анотація  PDF
D. Gladkih
 
Том 2 (2014) Теоретичне обґрунтування об’єктивності науково – технологічного розвитку світового господарства Анотація  PDF
O. Shinkar
 
Том 2 (2014) Міжнародне співробітництво країн MENA в системі глобальних енергетичних потоків. Анотація
O. Kanuchukvuma
 
Том 1 (2014) Сучасні інноваційні стратегії ТНК і синергетичний ефект «технологізації». Анотація  PDF
V. Vergun, A. Stupnytskyy
 
Том 2 (2014) Детермінанти конкурентних переваг кластерізації економіки Анотація
G. Chernichenko
 
Том 2 (2014) Конструкт міжнародного транснаціонального бізнесу в системі трансформаційних перетворень M&A. Анотація
E. Denisova
 
Том 2 (2014) Вплив економічного зростання Китаю на світову економіку Анотація
Yongwang Tien
 
Том 2 (2014) Трансформація ролі ТНК в сучасних умовах глобалізації Анотація
Alsadek F. Salem Ashor
 
Том 2 (2013) Предпосылки и сущность региональной интеграции в условиях современной глобализации Анотація
I. Pavlenko, N. Sopilko
 
Том 2 (2014) Багатополярна інтеграція як інструмент забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави Анотація  PDF
L. Sivolap
 
Том 1 (2014) Розвиток глобальної економічної інтеграції: теоретико-методологічні засади Анотація  PDF
І. Chentukov
 
Том 2 (2013) Энергоресурсный потенциал как основа функционирования экономики в условиях глобализации Анотація
V. Koshelenko
 
Том 2 (2014) Стратегічні напрями забезпечення зовнішньоекономічної безпеки країни в умовах інтеграції. Анотація  PDF
L. Semkovа
 
Том 1 (2014) Вільні економічні зони в умовах глобалізації - як стимул для активізації інвестиційної діяльності та інструмент підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки Анотація
G. Semenikhin
 
Том 2 (2013) Влияние финансовой глобализации на развитие мировой экономической системы Анотація
S. Borisova
 
Том 2 (2014) Нові світові фінансові центри в контексті глобальних післякризових викликів. Анотація
E. Rybachenko
 
Том 1 (2014) Особливості розвитку інформаційних технологій в національних компаніях. Анотація  PDF
D. Romin
 
Том 1 (2013) Влияние автономизации экономики Украины на системную организацию хозяйственного контроля. Анотація
O. Nikitina, O. Usatenko
 
Том 2 (2014) Трансформації в архітектурі глобального лідерства: посткризові явища Анотація
T. Orekhova, M. Orekhov
 
1 - 25 з 31 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо