Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1 (2014) Еволюція ринку консалтингу України в умовах глобальних трансформацій Анотація   PDF (English)
N. Reznikova
 
Том 2 (2014) Еволюція розвитку корпорацій і корпоративних об'єднань Анотація   PDF (English)
I. Negru, A. Rau
 
Том 1 (2014) Екологічний аспект розвитку корпоративної соціальної відповідальності в умовах глобалізації світової економіки. Анотація   PDF (Русский)
M. Chernousova, A. Borema
 
Том 1 (2014) Екологічний менеджмент в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Анотація   PDF
L. Vergun
 
Том 1 (2014) Економічна інтеграція і лібералізація зовнішньої торгівлі України: проблеми і шляхи їх рішення Анотація   PDF (Русский)
T. Goryanskaya
 
Том 2 (2013) Економічна безпека регіону в контексті національної безпеки країни Анотація   PDF
O. Gaponjuk
 
Том 2 (2014) Економічна безпека України в контексті інтеграційної взаємодії Анотація   PDF
V. Soloviev
 
Том 1 (2014) Економічна взаємодія України і СОТ: сучасний етап Анотація   PDF (Русский)
А. Rudnitskii
 
Том 1 (2014) Економічна діагностика в системі оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств Анотація   PDF (Русский)
Yu. Sysoy
 
Том 2 (2014) Економічна невизначеність та інвестиційний процес: соціально-економічний вимір. Анотація   PDF (Русский)
D. Ivankova
 
Том 1 (2014) Електронні ресурси як чинник формування клієнтоорієнтованості ВНЗ (на прикладі Донецького національного університету) Анотація   PDF
V. Popova
 
Том 2 (2014) Енергетична безпека країн в умовах глобальної трансформації світового енергоринку Анотація   PDF (Русский)
Shamal A. Kader
 
Том 1 (2013) Енергетична безпека регіону: концептуальні підходи та динаміка зміни основних показників Анотація   PDF
V. Barannik
 
Том 2 (2014) Енергетична компонента глобального економічного розвитку. Анотація   PDF (Русский)
Y.U. Chelyabi -Zade
 
Том 1 (2014) Ефективність використання енергетичних ресурсів підприємства. Анотація   PDF (Русский)
T. Zglyui, A. Tarasevich
 
Том 1 (2014) Ефективність державного регулювання у страховій галузі. Анотація   PDF (Русский)
G. Nasyrova
 
Том 2 (2014) Залучення нових індустріальних країн Південно-Східної Aзії до процесу міжнародного поділу праці. Анотація   PDF
N. Fomichova
 
Том 2 (2013) Зарубіжний досвід регіональної політики підтримки малого підприємництва Анотація   PDF
I. Sydoruk
 
Том 2 (2014) Зовнішній борг: визначення, структура, показники та джерела формування. Анотація   PDF
L. Kapranovа
 
Том 1 (2013) Зовнішньоекономічна складова діяльності дипломатичної служби України Анотація   PDF
K. Balabanov, M. Trofymenko
 
Том 1 (2014) Зовнішня торгівля України в умовах депресивних тенденцій світової економіки. Анотація   PDF
D. Pokryshka, I. Us
 
Том 2 (2014) Кластери як механізм структурної модернізації регіональної економіки Анотація   PDF
A. Taranich
 
Том 2 (2013) Кластерна політика як механізм інноваційного потенціалу регіону: дослідження європейського досвіду Анотація   PDF
T. Orjehova, M. Orjehov
 
Том 2 (2014) Комплексна система управління інноваційними процесами в підприємницьких структурах Анотація   PDF
O. Shylets, V. Zolotko
 
Том 1 (2014) Комплексний аналіз і перспективи співпраці України з Міжнародними фінансовими організаціями. Анотація   PDF (Русский)
V. Pylypenko
 
201 - 225 з 443 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>