Пошук


 
Номер Назва
 
Том 1 (2013) Науково-методичні підходи до визначення показників міжнародної конкурентоспроможності людських ресурсів Анотація  PDF
O. Shylec'
 
Том 1 (2013) Сутність та природа міжнародної конкурентоспроможності підприємств Анотація  PDF
V. Klafas
 
Том 2 (2013) Дослідження взаємозв’язку людського та інноваційного розвитку країн на основі міжнародних індексів Анотація  PDF
A. Bilousova
 
Том 1 (2014) Напрями посилення конкурентоспроможності АПК України на європейському продовольчому ринку. Анотація  PDF
H. Antonyuk, N. Fedoryshyn, A. Salopanova
 
Том 2 (2014) Вдосконалення механізму управління конкурентним потенціалом промислового підприємства Анотація  PDF
R. Tolpezhnikov
 
Том 2 (2014) Інноваційна діяльність агропромислового підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності Анотація  PDF
Yu. Barsukova
 
Том 2 (2013) Іноземні інвестиції як фактор екологічної конкурентоспроможності промисловості Анотація  PDF
G. Anisimova
 
Том 1 (2014) Дослідження процесів конкурентної трансформації національних економік під впливом кризових явищ Анотація  PDF
Т. Azarovа
 
Том 2 (2014) Стратегічні напрями забезпечення зовнішньоекономічної безпеки країни в умовах інтеграції. Анотація  PDF
L. Semkovа
 
Том 2 (2013) Роль інноваційної політики в національній доктрині економічного розвитку Анотація  PDF
A. Nikolajenko
 
Том 1 (2014) Регіональні торговельні угоди, як основа міжнародної торгової політики держав Анотація
G. Turban
 
Том 2 (2014) Розвиток компетенцій - фактор управління трудовим потенціалом Анотація  PDF
V. Rovenska
 
Том 2 (2013) Розробка методичних підходів до ефективного управління мотивацією праці персоналу підприємства на основі інноваційного розвитку Анотація  PDF
I. Lep'ohina
 
Том 1 (2014) Інституціональні механізми підвищення конкурентоспроможності країн на засадах інноваційної інтеграції. Анотація  PDF
I. Taranenko
 
Том 1 (2013) Інноваційний розвиток регіону як напрям формування його міжнародної конкурентоспроможності Анотація  PDF
A. Shyshac'kyj
 
Том 2 (2014) Підвищення конкурентоспроможності як фактор формування економіки знань в контексті глобальних науково-технічних трансформацій. Анотація
V. Podunay
 
Том 2 (2013) Якість життя населення як інституційна основа міжнародної конкурентоспроможності країн, обтяжених старопромисловим виробництвом Анотація  PDF
O. Taranych
 
Том 1 (2014) Вільні економічні зони в умовах глобалізації - як стимул для активізації інвестиційної діяльності та інструмент підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки Анотація
G. Semenikhin
 
Том 1 (2013) Стратегія територіального маркетингу старопромислових регіонів України Анотація  PDF
A. Taranych
 
Том 2 (2014) Світовий досвід забезпечення енергетичної безпеки країн Анотація  PDF
V. Koshelenko
 
Том 2 (2013) Науково-технологічна політика як механізм забезпечення конкурентоспроможності економіки (досвід розвинених країн) Анотація  PDF
D. Pokryshka
 
Том 1 (2014) Особливості розвитку інформаційних технологій в національних компаніях. Анотація  PDF
D. Romin
 
Том 1 (2013) Продуктивність праці як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки Анотація  PDF
N. Muromec', O. Kirijenko
 
Том 2 (2014) Шляхи підвищення мотивації персоналу як чинник зміцнення конкурентоспроможності українських підприємств. Анотація  PDF
A. Kalinin
 
Том 2 (2013) До питання про теоретичні основи транснаціоналізації економічної діяльності Анотація  PDF
K. Nikolajeva
 
1 - 25 з 43 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо