Іноземні інвестиції як фактор екологічної конкурентоспроможності промисловості

Автор(и)

  • G. Anisimova Донецький національний університет

Ключові слова:

суб’єкти іноземного інвестування, узгодженість інтересів, екологічна конкурентоспроможність

Анотація

В статті розглянуто питання узгодженості інтересів суб’єктів іноземного інвестування, в якості яких виділено державу, іноземних інвесторів та вітчизняних суб’єктів господарювання. Представлено методичний підхід до інтегральної оцінки узгодженості інтересів учасників іноземного інвестування. Сформульовано напрямки підвищення ефективності іноземного інвестування як фактору екологічної конкурентоспроможності промисловості.

Біографія автора

G. Anisimova, Донецький національний університет

к.е.н., доцент кафедри економічної статистики

Посилання

Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 року [Електронний ресурс]. –Режим доступу:

Сайт державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:<http://ukrstat.gov.ua >

Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар: Пер.з англ. / Дж. Стігліц. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – C.83.

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / За ред. академіка НАН України С.І. Пирожкова. – К., НІПМБ, 2003. – 42 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті