Диверсифікація механізмів структурної модернізації – основа комплексного розвитку економіки України

Автор(и)

  • O. Bilyj Інститут законодавства Верховної Ради України

Ключові слова:

структурна модернізація, національна економіка, механізми, технічне регулювання, стандартизація, сертифікація, інновації, структурно-інноваційні зрушення, державне управління економіки, державне регулювання

Анотація

У статті досліджено механізми структурної модернізації національного господарства. Визначено шляхи удосконалення управління державними фінансами та важелі податкового стимулювання структурної модернізації економіки. Особлива увага приділена механізмам технічного регулювання, стандартизації та сертифікації як реальної основи для впровадження структурних зрушень. Виявлені особливості застосування інноваційних механізмів та реалізації структурно-інноваційних зрушень в економіці України.

Біографія автора

O. Bilyj, Інститут законодавства Верховної Ради України

аспірант відділу комплексних проблем державотворення

Посилання

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І.Амоша, С.С.Аптекар, М.Г.Білопольський, С.І.Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.

Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2011. – 432 с.

Бураковський І. Нетарифні бар’єри: забезпечення недискримінаційності та прозорості / Ігор Бураковський // Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – 27 березня 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ier.com.ua/files/Projects/2012/trade_policy/7_NTB_Burakovskiy.pdf

Хомяков В.І. Структурні зміни в економіці України / В.І.Хомяков // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/...24/.../3_homyakov_koshelenko.pdf.

Чирва О.В. Необхідність зміни структури промислового комплексу України за технологічними Укладами / О.В.Чирва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/ 2010_2_1/007-010.pdf

Чорна О.О., Поджарова О.С., Дудар М.В. Політика імпортозаміщення та стимулювання інвестицій в Україні / О.О.Чорна, О.С.Поджарова, М.В.Дудар // Академічний огляд. – 2011. – № 2 (35). – С. 185 – 190.

Національна система технічного регулювання та споживчої політики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/3566/114.

Саврасова А.А., Стаднік В.В., БожинськаВ.С. Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/75583.doc.htm.

Офіційний сайт Світового економічного форуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org

Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті