Економічна безпека регіону в контексті національної безпеки країни

Автор(и)

  • O. Gaponjuk Маріупольський державний університет

Ключові слова:

безпека, національна безпека, економічна безпека, регіон, регіональна політика

Анотація

В роботі визначено особливості формування економічної безпеки регіонів України як важливої та пріоритетної складової національної безпеки держави.

Біографія автора

O. Gaponjuk, Маріупольський державний університет

к.е.н., доцент кафедри «Економіки та фінансово-економічної безпеки»

Посилання

Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.

Кириченко О. А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія / О. А. Кириченко, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв та ін. – К. : УЕП «Крок», 2008. – 401 с.

Белоусова І. А. Економічна безпека як стратегічна складова національної безпеки України: [Електроний ресурс] / І. А. Білоусова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ech/2010_5-6

Новицький Г. В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Г. В. Новицький. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 496 с.

Лантінов Я. О. Щодо визначення національної безпеки України як об’єкта кримінально-правовової охорони: [Електроний ресурс] / Я. О. Лантіонов. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1

Качинський А. Б. Екологічна політика й екологічна безпека України / А.Б. Качинський // Екологічний вісник. – 2006. – № 1 (січень-лютий).

Косевцов В.О. Національна безпека України: теорія, реальність, прогноз / В. О. Косевцов.. – К., 2000. – 78 с.

Срібний В.І. Економічна безпека як складова економічної безпеки: [Електроний ресурс] / В. І. Срібний. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/155/knp155_59-61

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Статика процесу забезпечення / Г.Пастернак-Таранушенко ; за ред. проф. Б. Кравченка. – К. : Кондор, 2002. – 302 с.

Мішина І. Г. Проблема формування теоретичних основ економічної безпеки суспільства / І. Г. Мішина // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. ; голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004.– Вип. 16. – Т. 1. –352 с.

Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 12.

Шлемко В.І. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення/ В.І. Шлемко, І.Ф. Бінько. - К.: ШСД, 1997. - 120 с.

Носова О. В. Моделі економічної безпеки регіон: [Електроний ресурс] / О. В. Носова, О. С. Маковоз. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті