Сучасний стан інноваційного розвитку підприємств

Автор(и)

  • A. Gas'ko Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

Ключові слова:

трансфер технологій, інновація, індекс конкурентоспроможності, інноваційний розвиток, активність, ефективність

Анотація

Досліджено рейтинги України за 12 складовими Глобального індексу конкурентоспроможності, враховуючи інноваційну складову. Визначено основні аспекти формування ефективної інноваційної системи підприємств в сучасних умовах господарювання. Встановлено недоліки системи трансферу технологій підприємств. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств та забезпечення їх інноваційного розвитку.

Біографія автора

A. Gas'ko, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

аспірант

Посилання

Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання : монограф. / Кузьмін О. Є., Князь С. В., Шпак Н. О., Малиновський Ю. В. – Львів : Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009 р. – 198 с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / За ред. Осауленко О.Г. – К. : Держкомітет статистики України, 2010. – 566 с.

Статистичний щорічник України за 2008 рік / За ред. Осауленко О.Г. – К. : Держкомітет статистики України, 2009. – 566 с.

Статистичний щорічник України за 2007 рік / За ред. Осауленко О.Г. – К. : Держкомітет статистики України, 2008. – 571 с.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. Осауленко О.Г. ; Відп. за вип. Н.П. Павленко. – К. : Державна служба статистики України, 2010. – 559 с.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / За ред. Осауленко О.Г. ; Відп. за вип. Н.П. Павленко. – К. : Державна служба статистики України, 2010. – 561 с.

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / [За ред. Л.І. Федулової]. — К.: "Основа", 2005. — 552 с.

Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку / [Кіндзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Ю.В.Кіндзерського ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 928 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті