Інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал: зміст понять та рівні вимірювання

Автор(и)

  • A. Jevsjejev Донецького національного університету

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, потенціал, людина, ресурси

Анотація

В статті досліджується сутність, місце і роль інтелектуального потенціалу та інтелектуального капіталу у суспільному відтворенні, та рівні вимірювання.

Біографія автора

A. Jevsjejev, Донецького національного університету

аспірант кафедри «Економіка підприємства»

Посилання

Прошак В. Теоретичні основи для дослідження інтелектуального потенціалу суспільства // Вісник Львівського університету: Сер. екон. – Львів, 2001. – Вип. 30. – С. 599-606

Капітан І. Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком / І. Б Капітан // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №12. – С. 130–137.

Сучасні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3-х т. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад.. НАН України В.П. Семиноженка, чл..-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка. –К. : Фенікс, 2007. – 544 с.

Докторук Є. В. Інтелектуальний потенціал промислових підприємств :проблеми та перспективи використання / Є. В. Докторук // Економіст. – 2009. – № 7. – С. 40–44.

Україна у вимірі економіки знань / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Основа, 2006.– 592 с.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 535 с., с. 98

Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України : монографія / Л. В. Шаульська. – Донецьк : НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2005. – 502 с.

Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку [Монографія] / За ред. док. екон. наук, проф. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

Левина И.В. Интеллектуальный капитал и его значение в контексте современного экономического развития // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 69. – Донецьк, 2004. – с. 113-118.

Терон І.В. Інтелектуальний капітал як основне джерело багатства в постіндустріальному суспільстві // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №7. – С. 90-94.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті