Глобалізація через призму науково-технічного співробітництва

Автор(и)

  • A. Jefremenko ДонНУ

Ключові слова:

глобалізація, міжнародне науково-технічне співробітництво, інтернаціоналізація, інновація, технологія

Анотація

В статті досліджуються вплив процесів глобалізації на розвиток світового господарства і формування нових механізмів держав в науково- технічній та інноваційній сфері.

Біографія автора

A. Jefremenko, ДонНУ

аспірант кафедри «Міжнародна економіка»

Посилання

Васильченко В.С. Сутність і роль глобалізації [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.slv.com.ua

Белорус О.Г. Экономическая система О.Г. Белорус. –К.: КНЕУ, 2003. – 380с.

Киреев А.П. Международная экономика / А.П. Киреев. Т.1. – М.: Международные отношения, 2000. – 415с

Мельник Н.А. Вплив процесу глобалізації на трансформацію позицій нейтральних країн наприкінці XX – на початку XXI століття / Н.А. Мельник // Вестник ОНУ. – С. 243-244.

Прушківская Є.В., Шевченко Ю.О. Суперечності розвитку глобалізації: національний аспект / Є.В. Прушківська, Ю.О. Шевченко. – 2009. - №1(4). – с. 162.

Прушківская Є.В., Шевченко Ю.О. Суперечності розвитку глобалізації: національний аспект / Є.В. Прушківська, Ю.О. Шевченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. - №1(4). – с. 163.

Хоменко С. Глобализация: взгляд с периферии / С. Хоменко. – К. : Агентство гуманит. технологий, 2000. – 61 с.

Владимирова И. Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия / И. Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – No 3. – С. 45-61.

Чешков М. А. Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориального аппарата. / М.А.Чешков. – М. : НОФ по междунар. отношениям, 2005. – 224 с.

Філіпченко А.С. Цивілізаційні детермінанти української економічної моделі / А.С. Філіпченко // Економіка України. – 2004. – No4. – С. 11-19.

Васіна І.П., Тибунська К.В., Несесов В.Р. Світова глобалізація в сфері науково-технічного співробітництва / І.П. Васіна, К.В. Трибунська, В.Р. Несесов. – С. 12-14.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті