Якісна складова розвитку міжнародних міграційних процесів

Автор(и)

  • S. Kalinina Донецький національний університет

Ключові слова:

міжнародні міграційні процеси, ринок праці, робоча сила

Анотація

В статті досліджено тенденції і виявлено особливості розвитку міжнародних міграційних процесів на світовому ринку праці, зміст яких полягає в активізації міжкраїнових переміщень кваліфікованої робочої сили.

Біографія автора

S. Kalinina, Донецький національний університет

д.е.н.

Посилання

Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір: монографія / Д.Г.Лукьяненко, А.М.Поручник, А.М.Колот та ін.; за заг. ред.. Д.Г.Лукьяненка та А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2008. – 420с.

Європейський соціально-економічний комітет – http://www.esc.eu.int

Євроекономічна інтеграція України / Л.І.Михайлова, Н.В.Волченко, Т.О.Зінчук, С.М.Кваша. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 136с.

Мобильность рабочей силы в ЕС // http://ru.euronews.net

Электронный каталог статистических данных http://eurostat.com/

OECD Employment Outlook. Moving beyond the job crisis, OECD, Paris, 2010 // http://ec.europa.eu/social/

The US Bureau Of Labor Statistics: http://www.bls.gov/

Статистика Европейского союза (Евростат) - http://epp.eurostat.cec.eu.int/

The European Employment Strategy // http://europa.eu.int/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті