Інтеграція концепції управління маркетинговими активами в загальну систему маркетингового управління підприємством

Автор(и)

  • M. Kalynychenko ДонНУ

Ключові слова:

маркетинг, маркетингове управління, маркетингові активи, промислове підприємство

Анотація

У статті представлено теоретичні та прикладні розробки, що формують методологічні основи управління маркетинговими активами промислового підприємства. Обґрунтовано, що кардинальне підвищення ефективності та результативності управління підприємствами неможливо без інтеграції концепції управління маркетинговими активами в загальну систему менеджменту. Уточнено та конкретизовано використовувані поняття, обґрунтовано критерії класифікації маркетингових активів, розширено систему показників стану нематеріальних маркетингових активів. Встановлено зв’язок між станом маркетингових активів і результатами управлінської та господарської діяльності підприємства.

Біографія автора

M. Kalynychenko, ДонНУ

к.е.н., доцент кафедри маркетингу

Посилання

Рейтинг Forbes: 2000 крупнейших компаний мира [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://m.forbes.ru

Самые дорогие бренды мира в 2011 году [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rating.rbc.ru

Калиниченко М.П. Маркетингова капіталізація промислових підприємств // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. - Донецк: ДонНУ, 2011. – Ч. 2. - С. 134-144.

Калиниченко М.П. Науково-методичні основи оцінки ринкової орієнтації промислових підприємств // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2010.- №2, т. 1. – С.142-149.

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость : Маркетинговые стратегии для обеспечения роста компании и увеличение ее акционерной стоимости / Питер Дойль ; Пер. с англ. С. Жильцов. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 479 с.

James L. Heskett, Thomas O. Jones, Gary W. Loverman, W. Earl Sasserjr., and Leonard A. Schlesinger, «Putting the Service-Profit Chain to Work», Harvard Business Review 72, no. 2 (March-April, 1994).

Калиниченко М.П. Оценка влияния уровня лояльности персонала на результаты деятельности промышленного предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ. - № 7 (178) 2012. – С. 117-125.

Камерон К. Диагностика и изменение организационной культуры : [Пер. с англ.] / К. Камерон, Р. Куинн. - СПб. : Питер, 2001. - 320 с.

Калиниченко М.П. Теорія і методологія маркетингового управління промисловим підприємством // Вісник Східноукраїнського національного університету імені ВолодимираДаля. – Луганськ. - № 11 (182) 2012. - Ч. 1. – С. 168-175.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті