Формування механізму стимулювання експортної орієнтації економіки України

Автор(и)

  • N. Kalmykova Донецький національний технічний університет

Ключові слова:

міжнародна торгівля, товарна структура експорту та імпорту, географічна структура експорту та імпорту, експортна орієнтація

Анотація

В статті проаналізовано основні проблеми та перспективи розвитку міжнародної торгівлі України. В процесі дослідження були систематизовані та надані пропозиції щодо стимулювання експорту України, в результаті якого був сформований механізм стимулювання експортної орієнтації вітчизняної економіки.

Біографія автора

N. Kalmykova, Донецький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком

Посилання

Вахненко Т. Товарный экспорт Украины в системе мирохозяйственных свіязей / Т. Вахненко // Экономика Украины. – 2006. – №6. – С. 73-84

Калмикова Н.М. Анализ товарной структуры внешней торговли Украины / Н.М. Калмикова // Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – №2. – 2007. – С. 137-143.

Бугрій М.Г., Ус І.В., Федоренко Т.О., Медведкіна Є.О. Глобальна економіка у посткризовий період: тенденції та перспективи. – К.: НІСД, 2012. – 46с

Міжнародна економіка: навч. посіб. / В.Є. Сахаров, В.С. Будкін, С.А. Єрохін та ін.; за заг. ред. В.Є. Сахарова. – 2-ге вид., випр. – К.: Вид. дім «Ін Юре», 2008. – 432с.

Ковтун О.І. Державне регулювання економіки. – Львів: «Новий світ – 2000», 2007. – 432с.

Кендюхов О.В., Калмикова Н.М., Злобін І.В. Геоекономічна стратегія розвитку України в рамках євроінтеграційних процесів: монографія / О.В. Кендюхов, Н.М. Калмикова, І.В. Злобін. – Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2012. – 243с.

www.ukrstat.gov.ua. – Офіційний сайт державного комітету статистики України.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті