Державна політика розвитку депресивних територій

Автор(и)

  • K. Klochkov Комунальне підприємство "Керуюча компанія Ленінського району м. Донецька"

Ключові слова:

територіальні суспільних систем, депресивність, санація

Анотація

Метою дослідження є вивчення зарубіжного й вітчизняного досвіду санації депресивних та розробка механізму санації депресивних територіальних суспільних систем.

Біографія автора

K. Klochkov, Комунальне підприємство "Керуюча компанія Ленінського району м. Донецька"

спеціаліст 2-ї категорії житлової інспекції

Посилання

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 р. № 2850–ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №51.– Ст. 548. – (Зі змін. та допов.)

Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент: Навч. посіб. /за ред. А.Ф.Мельник. – К.: Знання, 2006. – 420 с.

Методичні рекомендації щодо розробки регіональних стратегій розвитку: Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 224 від 29 липня 2002р.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті