Міжнародна торгівля як економічна закономірність світогосподарських зв'язків

Автор(и)

  • O. Kovalenko ДДМА

Ключові слова:

міжнародна, зовнішня торгівля, ВВП, експорт, структура торгівлі

Анотація

Ця стаття підсумовує ключові фактори, що впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Наведено напрямки диверсифікації світового експорту товарів з урахуванням поділу країн на регіони, основних видів груп товарів. Розглянуто регіональну спрямованість українського експорту. Інтенсифікація економічних відносин підсилює залежність країн від світового ринку тенденції.

Біографія автора

O. Kovalenko, ДДМА

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Киреев А.П. Международнаяэкономика.В 2- х ч.-Ч.I.Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебноепособие для вузов.- М.: «Международные отношения», 1997. - 416 с.

Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: Підручник. – 3 –е вид., перероб. і. доп. – К.: Знання, 2008. – 622 с.

Міжнародна економічна діяльність України: підручник / [Ю.В. Макогон, С.В. Громенкова, В.О. Кравченко та ін./ за заг. науковою ред. Ю.В. Макогона]. – К.: ЦУЛ, 2006.– 232 с.

Семенов Г.А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навчальний посібник. / Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. – 2 –е вид. перероб. і. доп. – К.: Знання, 2008. – 622 с.

Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: Навч. посібник./ Циганкова Т. М. , Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. – К.: КНЕУ, 2001. – 488с.

WTO: 2012 PRESS RELEASES [Электрон.ресурс]. - Режим доступу: http://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr658_e.htm#table4.

World Economic Situation and Prospects [Электрон.ресурс]. - Режим доступу: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012wesp.pdf

Два века кризисов: хронология мировых экономических потрясений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.rian.ru/crisis_mm/20081210/156911426.html

Официальный сайт Государственного комитета статистики Украины. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/

Krugman, PR & Obstfeld, M. 1997. International Economics: Theory and Policy. Reading, Massachusetts, Addison-Wesley.

Козак Ю.Г., Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 672 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті