Вплив демографічної кризи на формування трудового потенціалу промислових підприємств

Автор(и)

  • V. Koval'ov ДВНЗ «Навчально – науковий професійно – педагогічний інститут Української інженерно – педагогічної академії»

Ключові слова:

демографічна криза, трудовий потенціал, промислові підприємства

Анотація

В статті розглядається вплив демографічної кризи на формування трудового потенціалу промислового підприємства. Визначено загальні риси сучасного стану демографічної ситуації в Україні.

Біографія автора

V. Koval'ov, ДВНЗ «Навчально – науковий професійно – педагогічний інститут Української інженерно – педагогічної академії»

завідувач кафедри економіки підприємств і менеджменту, д.е.н., професор,

Посилання

Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України: наук.-концепт. альманах у 7 кн. – Д.: Моноліт, 2010. – Кн. 5: Філософія оперативного управління віртуальними підприємствами: монографія / В.А. Ткаченко, Б. І. Холод, Я. Г. Берсуцький [та ін.]; за наук ред. д.е.н., проф. В. А. Ткаченко. – 448 с.

Шаповал А. Демографічний стан і проблеми відтворення населення України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1691/

Потенціал, національної промисловості: цілі та механізм ефективного розвитку / [Кідзерський Ю.В., Якубовський М.М., Галиця І.О. та ін.]; за ред. канд. екон. наук Ю.В. Кідзерського; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 928 с.

Державна служба статистики. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Шваб Л.І. Вплив трудового потенціалу на основні тенденції економічного розвитку та інвестиційну привабливість промислових підприємств в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_1/55.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті