Методологічні підходи до формування концепції сучасної фінансової архітектоніки

Автор(и)

  • Je. Medvedkina ДонНУ

Ключові слова:

трансформація глобального фінансового середовища, світовий фінансовий ринок, фінансова нестабільність, фінансова архітектура, фінансова архітектоніка, глобальна фінансова криза

Анотація

Мета дослідження полягає в оцінці сучасного стану трансформації світового фінансового середовища в контексті визначення нових принципів розвитку міжнародних фінансово-кредитних відносин та підходів до формування нової фінансової архітектоніки.

Біографія автора

Je. Medvedkina, ДонНУ

доцент кафедри “МЕ”, докторант НІСД (м. Киів)

Посилання

Гриценко В. Світова фінансова криза: діагностика та нові підходи до виживання на фінансовому ринку / В. Гриценко // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 2. - С. 20-26.

Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности [Электронный ресурс] // International Monetary Fund: [сайт]. – Режим доступа: www.imf.org/external/russian/pubs/ft/gfsr/2010/02/pdf/sumr.pdf

Ефременко, И.Н. Теоретические основы реформирования мировой финансовой архитектуры / И.Н. Ефременко, Ю.С. Евлахова // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2006. – №4 (23).

Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики: декларация принципов [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.imf.org

Корнєєв В. Пороги і можливості фінансової стабілізації / В. Корнєєв // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. - №19. – С. 57-61.

Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації / З.Луцишин. К.: Видавничий центр «Друк», 2002. – 320 с.

Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности). - М.: Омега-Л, 2006. - С.8.

Eatwell J. and Taylor L. International Capital Markets and the Future of Economic Policy // Center for Economic Policy Analysis Working Paper, New School for Economic Policy, 1998, August.

Knight J. Institutions and Social Conflict. - Cambridge, 1992. - P.185.

International Monetary Fund: [сайт]. Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.imf.org/external/russian/pubs/ft/gfsr/2010/02/pdf/sumr.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті