До питання про теоретичні основи транснаціоналізації економічної діяльності

Автор(и)

  • K. Nikolajeva

Ключові слова:

діяльність ТНК, конкурентоспроможність, зростання виробництва, прямі іноземні інвестиції

Анотація

В статті розглянуто концепції і теорії діяльності ТНК; визначено фактори, що підвищують конкурентоспроможність ТНК, сприяють зростанню виробництва ТНК; ідентифіковано переваги діяльності ТНК на ринках країн з перехідними економікам з урахуванням мінливості ПІІ в перехідних умовах.

Посилання

Dunning J. The Theory of Transnational Corppration. – London, 2003. – 456p.

Dunning J. Alliance Capitalism and Global Business. – London, 1997 – 560p.

Dunning J. The Competitive Advantage of Countries and Activities of Transnational Corporation – Cambridge Press, 1992. – 250p.

Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Логвинова С.Н. ат ін. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності. 2-ге вид. перероб. та доповн./ За ред. Якубовського С.О., Козака Ю.Г., Логвинової Н.С. – К.: Центр учбової літератури, 206. – 452с.

Рокоча В.В., Плотніков О.В., Новицький В.Є., Кудирко Л.П. Транснаціональні корпорації. – К.: Таксон, 2001. – 437с.

Лук’яненко Д.Г. Глобальна економічна інтеграція: Монографія. – К.: ТОВ «Національний підручник», 2008. – 220с.

Кушлин В.И. Траекстории экономческих трансформаций. – М.: Экономкиа, 2004. – 426 с.

Дахно І. Міжнародна економіка – 3-тє вид., стереотип. – К.: МАУП, 2007. – 248с.

Грищенко А. А. Транснациональный фактор в экономическом росте транзитных стран / А. А. Грищенко.–К.: НПУ. –2006. –314 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті