Функціональна характеристика економічної безпеки

Автор(и)

  • S. Ratushnjak Національна академія внутрішніх справ

Ключові слова:

економічна безпека, економічні відносини, функції економічної безпеки, сутність економічної безпеки, реалізація функцій економічної безпеки

Анотація

У статті досліджуються питання сутності та змісту економічної безпеки, зокрема функціональні характеристики реалізації економічної категорії «економічна безпека».

Біографія автора

S. Ratushnjak, Національна академія внутрішніх справ

здобувач кафедри економічної безпеки

Посилання

Економічна безпека : навчальний посібник / О. Є. Користін, О. І. Барановський, Л. В. Герасименко та ін. ; за ред. О. М. Джужи. – К.: Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури; 2010. – 368 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс. – М. : Аспект Пресс, 1998. – С. 236.

Ромащенко Т. Д. Экономическая безопасность национальной экономики: механизм и система обеспечения в России / Т. Д. Ромащенко. – Воронеж : ВГУ, 2003. – С. 52–54.

Белокрылова О. С., Чепко И. Б. Экономическая безопасность и ее роль в обеспечении общественного благосостояния / О. С. Белокрылова, И. Б. Чепко ; под ред. В. Н. Овчинникова. – Ростов-на-Дону : Ростовский ГУ, 2003. – С. 3.

Экономическая безопасность России / под ред. В. К. Сенчагова. – М. : Дело, 2005. – С. 72.

Ващекин Н. П. Безопасность и устойчивое развитие России / Н. П. Ващекин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. – М. : РАН, 1998. – С. 177.

Федосова С. П. Экономическая безопасность Российской Федерации в условиях глобализации экономики: дисс. докт. экон. наук / С. П. Федосова. – СПб., 2006. – С. 58.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті