Управління фінансовим станом вугледобувного підприємства на основі інтегральної оцінки

Автор(и)

  • T. Ruban Донецький національний технічний університет
  • K. Kolesnikova Донецький національний технічний університет

Ключові слова:

фінансовий стан, інтегральна оцінка, показники оцінки, вугільна галузь, вугледобувне підприємство

Анотація

Запропоновано використання інтегральної оцінки фінансового стану вугледобувних підприємств, визначені показники для проведення оцінки з урахуванням особливостей вугільної галузі, проведена інтегральна оцінка підприємств вугільної галузі України.

Біографії авторів

T. Ruban, Донецький національний технічний університет

доцент кафедри «Фінанси і банківська справа», кандидат економічних наук

K. Kolesnikova, Донецький національний технічний університет

магістрант кафедри «Фінанси і банківська справа»

Посилання

Майструк О.С., Кондратюк О.В. Вдосконалення комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/.../v46ek29.pdf 3-4.

Шевчук Л.П., Яровая А.В. Аналіз проблем економічного потенціалу і фінансового стану підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/10_97603.doc.htm.

Поліщук Н.О., Сименко Р.Д. Діагностика санаційних процесів на вугільних шахтах України в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: fei.idgu.edu.ua/conference/dokl/d113.pdf.

Отчет по практике на примере шахты им. М. Горького Донецк. Режим доступу: student.zoomru.ru/analiz/otchetpopraktikenaprimery/40950.309901.s12.html.

Офіційний сайт ПАТ «ШУ «Покровське». Режим доступу www.kz1.donetsksteel.com.

ДТЭК Добыча и обогащение угля. Режим доступу: www.dtek.com/ru/our-operations/coal-production-and-preparation/.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». Режим доступу: www.smida.gov.ua.

Хлевицька Т.Б., Аржанова Х.К., Сєкачова М.В. Формування стратегічних альтернатив на різних стадіях життєвого циклу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_29/Hlevic.pdf.

G. Karanovic, S. Baresa, S. Bogdan: Financial analysis basis for assessing the value. UTMS Journal of Economics, Vol. 1, No. 1, pp. 73-84, 2010.

Inta Kotane, Irina Kuzmina-Merlino Assessment of financial indicators for evaluation of business performance / Inta Kotane, Irina KuzminaMerlino // European Integration Studies. No 6 (2012) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eis.ktu.lt/index.php/EIS/index/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті