Якість життя населення як інституційна основа міжнародної конкурентоспроможності країн, обтяжених старопромисловим виробництвом

Автор(и)

  • O. Taranych Донецький національний університет МОНМС України

Ключові слова:

міжнародна конкурентоспроможність країн, якість життя населення, соціальний капітал, старопромислові регіони, технологічні уклади

Анотація

Розкрито вплив економічної категорії «якість життя населення» на формування міжнародної конкурентоспроможності країн зі старопромисловим виробництвом. Досліджено зміну стратегії управління міжнародною конкурентоспроможністю країн у зв’язку з формуванням економіки знань у світовому господарстві. Управління соціальним капіталом визначено імперативом розвитку старопромислових регіонів. Стратегія соціально-економічного розвитку старопромислових регіонів повинна спиратись на середній клас, розвиток інформаційних технологій, підтримку підприємництва для поступового розгортання виробництв високих технологічних укладів на базі традиційних виробництв.

Біографія автора

O. Taranych, Донецький національний університет МОНМС України

доцент кафедри менеджменту

Посилання

Таранич О.В. Формування міжнародної конкурентоспроможності країн в рамках ЧЕС і ГУАМ / О.В. Таранич, А.В. Таранич // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сб. научн. трудов. – Одеса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – 846 с. – С. 684-689.

The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum. 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gcr.weforum.org.

Human Development Report. HDR — United Nations Development Program. N.Y., 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undp.org .

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті