Стратегічні орієнтири структурної перебудови економіки України в контексті євроінтеграції

Автор(и)

  • A. Cumajeva Приазовський державний технічний університет

Ключові слова:

структурна перебудова, модернізація, державне регулювання, зона вільної торгівлі з ЄС, Митний Союз, національні економічні інтереси, енергетичний сектор, відновлювальна енергетика, Україна

Анотація

У статті визначені стратегічні орієнтири структурної перебудови економіки України з урахуванням перспектив реалізації євроінтеграційних пріоритетів розвитку. Визначено оновні закономірності формування структури зовнішньої торгівлі України, перспективи та ризики приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС та до Митного Союзу з урахуванням національних економічних інтересів нашої держави. Велика увага приділена питанню модернізації енергетичного сектора, розвитку альтернативної, відновлювальної енергетики як базової умови зниження енергетичної залежності та складової структурної перебудови економіки України.

Біографія автора

A. Cumajeva, Приазовський державний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри технології міжнародних перевезень і логістики

Посилання

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І.Амоша, С.С.Аптекар, М.Г.Білопольський, С.І.Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.

Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2011. – 432 с.

Крупка І. Порівняльний аналіз основних інструментів зовнішньоторгівельної політики в умовах глобалізації / І. Крупка // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – №19. – С.335 – 351.

Чорна О.О., Поджарова О.С., Дудар М.В. Політика імпортозаміщення та стимулювання інвестицій в Україні / О.О. Чорна, О.С.Поджарова, М.В. Дудар // Академічний огляд. – 2011. – № 2 (35). – С. 185-190.

Чирва О. В. Необхідність зміни структури промислового комплексу України за технологічними Укладами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/ 2010_2_1/007-010.pdf

Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org

Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Європейської Комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu

Статистична служба Європейського союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Innovation Union Scoreboard 2011. – European Union, Belgium, 2012. – 101 p.

Science, technology and innovation in Europe – 2012 edition. – European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. – 143 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті