Аналіз методичних підходів оцінки корпоративного управління

Автор(и)

  • L. Shykova ДВНЗ «ПДТУ»

Ключові слова:

методичні підходи, рейтинг корпоративного управління, складові елементи, індикатор корпоративного управління, коефіцієнт корпоративного управління

Анотація

В статті розглянуто особливості методичних підходів оцінки корпоративного управління, визначено їх складові елементи, розглянуто позитивні та негативні риси, які мають методики що були дослідженні, а також виявлено схожі складові елементи методик, які розглядаються при оцінці корпоративного управління підприємства акціонерної форми власності.

Біографія автора

L. Shykova, ДВНЗ «ПДТУ»

асистент

Посилання

Анісімова О.М. Адаптація економічного механізму функціонування промислових підприємств з урахуванням кон’юнктури міжнародного бізнесу: монографія / О.М. Анісімова. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – 280 с.

Шикова Л.В. Ефективна система Корпоративного управління як головний чинник сталого розвитку підприємства / Л.В. Шикова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. Сборник научных трудов. – Одесса-Севастополь - Донецк: ДонНу, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – С. 766-770.

Леонов Д. Індекс рівня корпоративного управління в Україні / Д. Леонов // Звіт з науково-дослідної роботи «Дослідження індексу корпоративного управління в Україні» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.corporation.com.ua/library/publication/pub.php?id=32.

Национальный рейтинг корпоративного управления «РИД - Эксперт РА» (НРКУ). - [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.rid.ru/rating/information.

Шульга І.П. Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=401

Довгань Л.Є. Корпоративне управління. Навчальний посібник / Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л.М. Савчук – К.: Кондор, 2007.– 174 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті