Розробка методичних підходів до ефективного управління мотивацією праці персоналу підприємства на основі інноваційного розвитку

Автор(и)

  • I. Lep'ohina Класичний приватний університет

Ключові слова:

мотивація, винагородa, оплата праці, державна політика, регулювання, конкурентоспроможність, механізм, стимули, ефективність

Анотація

Встановлено механізм державного регулювання оплати праці персоналу підприємств. Визначено складові механізму реалізації соціальної політики держави та оплати праці персоналу підприємств. Запропоновано механізм процесу мотивації економічної активності зайнятого населення та чинники мотивації економічної активності незайнятого населення. Обгрунтовано побудова аналітичної моделі, що встановлює залежність виручки підприємства, використанням основних засобів підприємства, часткою прибутку, що направляється на інноваційну діяльність, а також впливом соціально-економічного середовища, в якому функціонує підприємство і якісними показниками. Запропоновано методичних підходу до ефективного управління мотивацією праці персоналу підприємства на основі інноваційного розвитку.

Біографія автора

I. Lep'ohina, Класичний приватний університет

к.е.н., доцент, докторант

Посилання

Правільєв О.В. Проблеми зайнятості населення та основні напрямки їх вирішення / О.В. Правільєв // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К. : Наук.-дослід. екон. інститут. – 2004. – Вип. 7. – С. 56-60.

. Перегудова Т.В. Чинники мотивації та стимулювання безробітних до економічної активності / Т.В. Перегудова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. – №1 (71), ч. 2. – С. 135-139.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові записки