Роль інноваційної політики в національній доктрині економічного розвитку

Автор(и)

  • A. Nikolajenko Інститут економіки промисловості НАН України

Ключові слова:

інновації, інноваційна політика, інноваційний продукт, конкурентоспроможність

Анотація

В статті розглянуто вплив інноваційних чинників на економічний розвиток країни. Визначено напрямки здійснення інноваційної політики в Україні.

Біографія автора

A. Nikolajenko, Інститут економіки промисловості НАН України

здобувач

Посилання

Bell D. Notes on the Post-industrial Society // The Public Interest. – (№ 1967) C. 102-118.

Офіційний сайт Національного банку України - http://www.bank.ua

Енергетична стратегія України на період до 2030 року.-Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cqi_bin/eaws/main.cqi?nreq=145%EO- 2006-%FO

Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр./О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін.-т економіки пром.-сті.- Донецьк, 2012.-534с.

The Global Competitiveness Report 2009-2010. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.weforum.org/documents/GC09/index.html.

The Global Competitiveness Report 2010-2011. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20 Competitiveness%20 Report/index.htm

Модернізація України – наш стратегічний вибір: Послання президента України до Верховної Ради України в 2011 році//www.president.ua.

Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. №389// zakon1.zada.gov.ua.

Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2012. Опубліковано Фондом «Ефективне управління» за підтримки Всесвітнього економічного форуму, 2013. – 208 с.

Портер М.Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. з англ.-К.: основи, 1997.-390с.

Полумієнко С.К., Рибаков Л.О., Грінченко Т.О. ІТ-проекція технологічного розвитку України/За редакцією Довгого С.О. – К.:Азимут, України, 2011. – 184 с.

Програма економічних реформ України на 2011-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електроний ресурс]. – Режим доступу: htpp: // www. president. gov. ua / docs / Programa_reform_FINAL_1.pdf.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові записки